İçerik Slayt

UYGULAMALAR

Temel Uygulamaları

BEYPAN XPS Isı Yalıtım Levhaları ile Yapılarda Temel/Döşeme Altı Yalıtım Uygulamaları

Enerji tasarrufu, konfor ve binanın korunması için tabandan oluşabilecek ısı kaçışlarını önlemek için sürekli ve güvenilir bir ısı yalıtımı yapılması gerekir. Mevcut bina veya inşaatı süren herhangi bir yapının durumuna bağlı kalmaksızın döşeme betonunun altına veya üstüne ısı yalıtım tabakası yerleştirilebilir. Fakat  ısı yalıtımının taban betonunun altında kullanıldığı zemin yapıları çeşitli yüklere maruz kalır.Örneğin servis yükleri(forklift, kamyon, vb.),statik ve dinamik yükler ve bina inşaat aşamasındaki yükler gibi. Temel duvar ve döşemelerinde kullanılan ısı yalıtım levhaları bu yüklere dayanım göstermelidir:

Beypan XPS Isı Yalıtım Levhaları aşağıdaki uygulama alanlarında kullanılabilir

 • Şerit temeller arasındaki döşeme betonu,
 • Yük taşıyıcı temel betonu,
 • Endüstri amaçlı döşemeler; yüksek rafların, forklift ve kamyon trafiğinin ağırlığı gibi,
 • Hava taşıt hangarları,
 • Konut ve ofis binaları.

       

Projelendirmede Dikkat Edilecek Konular
Döşeme altında XPS ısı  yalıtım levhalarının kullanımı yüksek mukavemet özelliği  sayesinde mümkündür. XPS ısı yalıtım levhalarının başka bir avantajı sıkışma/genleşme etkileri karşısında göze çarpan visko-elastik davranışıdır.
Ekstrüzyon işlemi ile elde edilen kapalı, homojen hücre yapısı sayesinde XPS  yalıtım levhaları neme (ıslak zeminler, su sızıntıları, jeolojik su, yer altı suyu) ve aşırı mekanik yüklere maruz kalma durumunda bile yalıtım özelliklerini kalıcı olarak korur.

     

Dikkat Edilmesi Gereken Maddeler

 • Isı yalıtımı, yatay olarak döşeme betonu altına serilir. Zemine oturan döşemelerde, ısı yalıtımı olarak bünyesine su emmeyen ve yüksek basma mukavemetine sahip XPS levhalar kullanılmalıdır.
 • Döşeme betonu ısı yalıtımı uygulamasında oluşabilecek deformasyonlardan etkilenir. Isı yalıtım malzemesi bünyesine su emmeyen ve bu nedenle deforme olmayan tipte olmalıdır.
 • Isı yalıtımı altındaki zemin, ısı yalıtım levhalarının serilmesine uygun hale getirilmelidir. Isı yalıtım levhaları birbirleri ile iyi kenetlenmiş olmalı ve aralarında boşluk kalmadan zemine serilmelidir.
 • Isı yalıtım malzemesi, yeterli basma ve uzun süreli yüklere karşı sünme mukavemetine sahip olmalıdır. Öngörülen tüm döşeme ve hareketli yükler göz önüne alınmalıdır.
 • Isı yalıtım levhaları ve su yalıtım membranı uzun süre serili olarak bırakılmamalıdır. Döşeme betonu dökülmeden hemen önce serilmelidir.
 • Beton dökülürken sivri cisimlerle su ve ısı yalıtımı zedelenmemelidir. Ayrıca donatı demirleri yerleştirilirken aynı titizlik gösterilmelidir.
 • Isı yalıtım levhaları sürekliliği bozulmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Özellikle duvar birleşimlerinde ısı köprüleri oluşmayacak şekilde detaylar çözülmelidir.

      Temel/döşeme altı yalıtım uygulamalarında kullanılacak ısı yalıtım levhalarının sahip olması gereken özellikler şunlardır;

 • TS 825 ‘uygun kalınlıkta,
 • TS 11989 EN 13164 standardına gore TSE belgeli,
 • İki yüzü zırhlı,
 • Kenar profilli binili (lamba),
 •  En az 30 kg/m3 yoğunlukta,
 • Hacimce difüzyon ile su emmesi % 3’ün altında,
 • Basma mukavemeti en az 300 kPa (C3 Sınıfı) olan
 • Ekstrüde polistrenden imal edilmiş, homojen ve kapalı gözenekli

ısı yalıtım levhaları kullanılmalıdır.

     BEYPAN XPS Isı Yalıtım Levhaları

 • Beypan XPS Mavi 3000
 • Beypan XPS Karbon 3000

Ürün gruplarımız 3-10 cm. kalıklıklarda üretilmekte olup temel/döşeme altı ısı yalıtımı uygulamalarına uygun özelliklere sahiptir.

Uygulanacak projenin bulunduğu bölge ve iklim şartlarına göre TS 825'e uygun ürün kalınlığının seçilmesine dikkat edilmelidir.


Temel/Döşeme Betonu Altı Isı Yalıtımında Ekstrüde Polistren Kullanımının Avantajları

 • Donma-çözülme döngüsünden etkilenmemesi,
 • Bünyesine su emmemesi,
 • Kapalı, homojen hücre yapısı,
 • Sürekli, yüksek ısı yalıtım performansı,
 • Yüksek basma dayanımı ve düşeyde dinamik ve statik  yüklere dayanım özelliği ile zaman içinde kalınlığında azalma olmaması ,
 • Çürümemesi, ufalanmaması,
 • Boyutsal kararlılığı,
 • Kolay ve çabuk işlenebilirliği, hemen hemen bütün hava şartlarında döşenebilir olması.
 • Yalıtım levhalarının yüksek basma dayanımı sayesinde , donatı için kullanılan etriyeler yalıtım malzemesine zarar vermez. Dolayısı ile yalıtım levhaları için ayrı bir koruyucu tabaka gerekmez ve betonun donatıyı gerekli şekilde sarması sağlanmış olur.