İçerik Slayt

UYGULAMALAR

Tabla Altı Uygulaması

BEYPAN XPS Isı Yalıtım Levhaları ile Yapılarda Tabla Altı Yalıtım Uygulamaları

Enerji tasarrufu, konfor ve binanın korunması için tabandan oluşabilecek ısı kaçışlarını önlemek için sürekli ve güvenilir bir ısı yalıtımı yapılması gerekir. Mevcut bina veya inşaatı süren herhangi bir yapının durumuna bağlı kalmaksızın döşeme betonunun altına veya üstüne ısı yalıtım tabakası yerleştirilebilir. Fakat  ısı yalıtımının taban betonunun altında kullanıldığı zemin yapıları çeşitli yüklere maruz kalır.Örneğin servis yükleri(forklift, kamyon..v.b.),statik ve dinamik yükler ve bina inşaat aşamasındaki yükler gibi. Temel duvar ve döşemelerinde kullanılan ısı yalıtım levhaları bu yüklere dayanım göstermelidir:

XPS  ısı yalıtım levhaları aşağıdaki uygulama alanlarında döşemelerin altında kullanılabilir:

 • Şerit temeller arasındaki döşeme betonu,
 • Yük taşıyıcı temel betonu (örneğin Radya temel),
 • Endüstri amaçlı döşemeler; yüksek rafların, forklift ve kamyon trafiğinin ağırlığı gibi,
 • Hava taşıt hangarları,
 • Konut ve ofis binaları.

Projelendirmede Dikkat Edilecek Konular:
Döşeme altında XPS ısı  yalıtım levhalarının kullanımı yüksek mukavemet özelliği  sayesinde mümkündür. XPS ısı yalıtım levhalarının başka bir avantajı sıkışma/genleşme etkileri karşısında göze çarpan visko-elastik davranışıdır.
Ekstrüzyon işlemi ile elde edilen kapalı, homojen hücre yapısı sayesinde XPS  yalıtım levhaları neme (ıslak zeminler, su sızıntıları, jeolojik su, yer altı suyu) ve aşırı mekanik yüklere maruz kalma durumunda bile yalıtım özelliklerini kalıcı olarak korur.

 

Dikkat Edilmesi Gereken Maddeler:

 • Isı yalıtımı, yatay olarak döşeme betonu altına serilir. Zemine oturan döşemelerde, ısı yalıtımı

olarak bünyesine su emmeyen ve yüksek basma mukavemetine sahip XPS levhalar kullanılmalıdır.

 

 • Döşeme betonu ısı yalıtımı uygulamasında oluşabilecek deformasyonlardan etkilenir. Isı yalıtım malzemesi bünyesine su emmeyen ve bu nedenle deforme olmayan tipte olmalıdır.

 

 • Isı yalıtımı altındaki zemin, ısı yalıtım levhalarının serilmesine uygun hale getirilmelidir. Isı

yalıtım levhaları birbirleri ile iyi kenetlenmiş olmalı ve aralarında boşluk kalmadan zemine

serilmelidir.

 

 • Isı yalıtım malzemesi, yeterli basma ve uzun süreli yüklere karşı sünme mukavemetine sahip

olmalıdır. Öngörülen tüm döşeme ve hareketli yükler göz önüne alınmalıdır.

 

 • Isı yalıtım levhaları ve su yalıtım membranı uzun süre serili olarak bırakılmamalıdır. Döşeme

betonu dökülmeden hemen önce serilmelidir.

Beton dökülürken sivri cisimlerle su ve ısı yalıtımı zedelenmemelidir. Ayrıca donatı demirleri

yerleştirilirken aynı titizlik gösterilmelidir.

 

 • Isı yalıtım levhaları sürekliliği bozulmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Özellikle duvar birleşimlerinde

ısı köprüleri oluşmayacak şekilde detaylar çözülmelidir.

 

 

XPS Isı Yalıtım Levhaları,TS 825 ‘uygun kalınlıkta ve TS 11989 EN 13164 standardına gore TSE belgelı, iki yüzü zırhlı, kenar profilli binili (lamba), minimum yoğunluğu 30 kg/m3, hacimce difüzyon ile su emmesi % 3’ün altında olan ve minimum 300 kPa (C3 Sınıfı) basma mukavemetine sahip olmalıdır.Statik yüklerin gereklerine uygun olarak yüksek mukavemetli (radye temel altı 400 veya 500 kPa )ürünler seçilmelidir.


Döşeme Betonu Altı Isı Yalıtımında Ekstrude Polistren Kullanımının Avantajları:

 • Donma-çözülme döngüsünden etkilenmemesi,
 • Bünyesine su emmemesi,
 • Kapalı, homojen hücre yapısı,
 • Sürekli, yüksek ısı yalıtım performansı,
 • Yüksek basma dayanımı ve düşeyde dinamik ve statik  yüklere dayanım özelliği ile zaman içinde kalınlığında azalma olmaması ,
 • Çürümemesi, ufalanmaması,
 • Boyutsal kararlılığı,
 • Kolay ve çabuk işlenebilirliği, hemen hemen bütün hava şartlarında döşenebilir olması.
 • Yalıtım levhalarının yüksek basma dayanımı sayesinde , donatı için kullanılan etriyeler yalıtım malzemesine zarar vermez. Dolayısı ile yalıtım levhaları için ayrı bir koruyucu tabaka gerekmez ve betonun donatıyı gerekli şekilde sarması sağlanmış olur.