İçerik Slayt

UYGULAMALAR

Bina İçi Uygulama

BEYPAN XPS Isı Yalıtım Levhaları ile Yapılarda İçten Duvar Yalıtım Uygulamaları
Bazı durumlarda yalıtım levhalarının dıştan uygulanması mümkün değildir veya yalıtım levhalarının içten kullanımı çok daha faydalıdır. Mevcut binaların kalitesini yükseltirken özellikle dış cephenin dış görünüşünün korunması gerekiyorsa, dıştan yalıtım yapmak mümkün olmayabilir. İçten yalıtım özellikle çok sık kullanılmayan, devamlı ısıtılmayan yapılar (spor, konferans ve tiyatro salonları vs.) için önemli avantaj sağlar. Bu yapılar asgari enerji tüketimi ile ısıtılabilir.

BEYPAN XPS Yalıtım Levhaları kalıcı ve verimli yalıtım sunar. Levhaların pürüzlü yüzeyi sayesinde çimento bazlı sıva veya yapıştırılan son kat kaplamalar (alçı, levhalar, seramik) için uygun bir yüzey teşkil eder.

Projelendirmede Dikkat Edilecek Konular
İçten yalıtılan bir cephe duvarının doğru projelendirilmesi için mevcut duvar yapı elemanlarının özelliklerinin bilinmesi gerekir. Yalıtım duvar yapısının iç yüzeyine, sıcak olan tarafına tatbik edildiği için duvar yapısı daha ciddi sıcaklık değişikliklerine maruz kalacaktır. İçten ısı yalıtım yapılırken ısı köprülerine daha fazla dikkat edilmelidir. Kesişen yapı elemanlarının yalıtımı (duvarlar, döşeme ve duvar birleşimleri) olumsuz etkilerin azaltılmasına yardımcı olabilir. XPS Yalıtım Levhalarının uygun buhar geçirgenlik direnci sayesinde, yalıtımın iç yüzeyinde ve duvar yapısındaki yoğuşma genellikle kritik seviyelere ulaşmaz. Normal iç sıcaklık ve nem şartlarına ( 20 C Sıcaklık, %50-60 bağıl nem) dayanan hesaplamalar sonucunda oluşan az miktarda yoğuşma, buharlaşma döneminde kuruyarak yok olur. 

Yalıtımın altındaki duvar dolgu malzemesi oldukça iyi yalıtım özelliklerine sahip yapı elemanlarıyla yapılmışsa, yapıda genellikle yoğuşma olmaz. Yüksek bağıl nemi olan odalarda (yüzme havuzu, çamaşırhane vs.) yalıtımın iç tarafına bir buhar kesici katman yerleştirilmelidir. İçten yalıtılmış odaların kullanımında bağıl hava nemini istenen seviyede muhafaza edebilmek için gerekli asgari hava değişimini sağlamak üzere düzgün olarak havalandırma yapılmasına dikkat edilmesi gerekir. Islak ve nemli ortamlarda (banyo, çamaşır odası, mutfak gibi) XPS Yalıtım Levhaları kullanıldıklarında, nemden etkilenmedikleri için, son kat kaplama malzemesinin (seramik gibi) kullanılması, yalıtım performansı bakımından bir sakınca teşkil etmez.

        

Dikkat Edilmesi Gereken Maddeler

• Isı yalıtım malzemesi sürekli olarak uygulanmalı, ısı köprüsü oluşturulacak profil vb. tespit elemanlarından kaçınılmalı veya gerekli önlemler alınmalıdır.

• Kat döşemeleri ile birleşimlerde ısı köprülerini yok edecek şekilde ısı yalıtımı uygulanmalıdır.

• Duvar bünyesinde bulunan kolon, kiriş hatıl vb. tüm ısı köprüleri öncelikle dış yüzeyden,

zorunluluk durumunda tavan-döşeme iç yüzeyine en az 50 cm dönülerek yalıtılmalıdır.

İç duvar yalıtım uygulamalarında kullanılacak ısı yalıtım levhalarının sahip olması gereken özellikler şunlardır;

  • TS 825’e uygun kalınlıkta
  • TS 11989 EN 13164 standardına göre TSE belgeli,
  • Yanma sınıfı en az E olan,
  • İki yüzü pürüzlü ve kanallı,
  • Dört kenar profilli binili (lamba),
  • En az 25 kg/myoğunlukta,
  • %10 deformasyonda basma mukavemeti en az 200 kPa (C1 sınıfı) olan,
  • Ekstrüde polistrenden imal edilmiş, homojen ve kapalı gözenekli

ısı yalıtım levhaları kullanılmalıdır.

 BEYPAN XPS Isı Yalıtım Levhaları

  • Beypan XPS Mavi 2000, 2500 ve 3000
  • Beypan XPS Karbon 3000

Ürün gruplarımız 1-10 cm. kalıklıklarda üretilmekte olup içten yalıtım uygulamalarına uygun özelliklere sahiptir.

Uygulanacak projenin bulunduğu bölge ve iklim şartlarına göre TS 825'e uygun ürün kalınlığının seçilmesine dikkat edilmelidir.

           

Uygulama

İçten yalıtım uygulamalarında levhalar, çimento bazlı elastik yapıştırma harcı veya özel alçı yapıştırıcılar yardımıyla iç duvar yüzeyine yapıştırılır. Yüzeyin yapışmaya uygun olması ve kat yüksekliğinin 3 m. ‘yi aşmaması durumunda dübel kullanılmayabilir.

Levhaların birleşme derzleri üzerine file bandı yapıştırıldıktan sonra, doğrudan levhalar üzerine en az 7-10 mm.kalınlığında cam tülü file (75 gr/m2) takviyeli alçı sıva uygulanır.Boya yapılacaksa ince bir kat saten alçı uygulanması tavsiye edilir.

Isıtılmayan bodrum tavanlarında, XPS levhaları çimento bazlı elastik yapıştırma harcı veya özel alçı yapıştırıcılar yardımıyla tavan yüzeylerine yapıştırılır. Yapıştırma harcı bir süre kurumaya bırakılır ve sonra levhalar metre kareye 6 adet gelecek şekilde plastik yalıtım dübelleri ile arka yüzeye tespit edilir.

Kullanılan mekanlarda, elastik hazır sıvalar doğrudan levha yüzeyine uygulanır. Tüm sıva yüzeyine (henüz kurumadan) alkaliye dayanıklı cam tülü donatı filesi (75 gr/m2) çelik mala yardımyla hafifçe yapıştırılır. Daha sonda tekrar birkaç mm. kalınlığında son kat sıva yapılarak kurumaya bırakılır.

       

Sıva ve Seramik Fayanslarla Son Kat Kaplama
Yapılarda XPS levhaları hiçbir zaman yüzeyi açık olarak uygulanmamalıdır. Daima alçı, alçı plaka, seramik fayanslar vb. ile kaplanması tavsiye edilir. İçten uygulamalarda ısı yalıtım levhaları her ne kadar aşırı sıcaklık değişikliklerinin meydana getireceği boyutsal değişikliklere maruz kalmazlarsa da en azından birleşme yerlerinin 15-20cm genişliğinde cam tülü şerit filelerle güçlendirilmesi tavsiye edilir.

XPS  levhalarının pürüzlü yüzeyi sıvaya ve yapıştırıcılara güçlü bir tutunma sağlar. Seramik kaplamalarıyla yapılan bitişler de, XPS levha  yüzeyinde yapışmayı kolaylaştıracak çimento bazılı elastik ince bir sıva yapılması ve sıva içine donatı filesi (160 gr/m2) gömülmesi tavsiye edilir.1-2 gün priz alma süresi sonucunda seramik kaplama bu yüzeye yapıştırılır. Yapışmanın performansı özel katkı maddeleri ve kaplama öncesi sürülen kimyasallar kullanılarak daha da iyileştirilebilir.