İçerik Slayt

UYGULAMALAR

Bina Dışı Uygulama

BEYPAN XPS Isı Yalıtım Levhaları ile Yapılarda Dıştan Duvar Yalıtım Uygulamaları

Sağlıklı ve rahat yaşam sadece uygun ısı ve nem şartlarına sahip olan mekanlarda mümkündür. Yapılarda görülen rutubetli alanlar, küf oluşması ve çatlamalar doğru ısı yalıtım çözümleri ile önlenebilir. Avrupa birliği standartlarına göre ısıl konfor, bina içi sıcaklığı ile iç duvar yüzey sıcaklığı arasındaki farkın 2 0C olması şeklinde tanımlanır. Bu konfor koşulları ancak projeye uygun bir ısı yalıtımıyla sağlanabilir. Dıştan yapılan ısı yalıtımı yapı fiziği açısından en sağlıklı uygulamadır. Bu uygulamada herhangi bir ısı köprüsüne izin verilmez ve yapı kabuğunu oluşturan yapı malzemeleri sıcak tarafta kalır.

Dıştan XPS ile ısı yalıtımı uygulaması dış cepheler için dekoratif çözümler sunarak, özellikle eski bina yüzeylerinde binalara yeni bir görünüm kazandırır. Mantolama enerjiden tasarruf sağlayarak gaz, kurum ve toz emisyonun azaltıp cevre kirliğini önler.

Projelendirmede Dikkat Edilecek Konular:
Dış yüzeyde kullanılan ısı yalıtım malzemesi dış etkilere karşı dayanıklı özellikte olmalıdır. Özellikle subasman bölgesinde kullanılan yalıtım tabakası şiddetli etkilere maruzdur: yerden alınan nem, yağmur veya su, mekanik basınç ve darbe, humik asit vs. Dolayısı ile dış ve subasman seviyesinde kullanılan yalıtım malzemesi uzun süreli, kalıcı etkili bir çözüm getirebilecek özel bir yalıtım malzemesi olmalıdır. XPS sözkonusu detaylarda darbe etkilerine dayanıklı,sürekli ve etkin bir ısı yalıtımı uygulaması sağlar.

Uygulama için uygun iklim şartları dikkate alınarak uygulamaya başlanmalıdır. Uygulama başlamadan önce binanın bütün cephelerinin yatay ve düşey terazisi belirlenir. Isı yalıtım levhalarının yapışacağı yüzey düzgün olmalı, alt yüzeyin eğriliği 1-2 cm'den büyük olmamalıdır. Uygulama öncesi bir kaba sıva ile alt yüzey düzeltilerek, daha hızlı yapıştırma işlemi, daha iyi bir dübel tespit özelliği sağlanır. İklim şartları göz önüne alınarak, gerekirse dış cephe muhafaza edilerek uygulama yapılmalıdır. Isı yalıtımı yapılması sonrasında sağlıklı sonuçlar alınması için, yapı kabuğunun tamamen kurumuş olmasına dikkat edilmelidir

Uygulama

Yüzeyin hazırlanması

Uygulamaya başlamadan önce binanın bütün cephelerinin yatay ve düşey terazisi belirlenir. Uygulama öncesi kaba sıva yapılarak duvar yüzeyinin tesfiyesi sağlanmalıdır. Tesfiye edilmiş yüzeylerde yapıştırma harcı sarfiyatı sadece yapıştırma işleminin gerektirdiği kadardır, zemin düzeltmek için fazladan yapıştırma harcı kullanılmasına gerek kalmaz. Böylece yapıştırma harcının kuruma süresi kısalır ve ihtiyaç duyulan yapıştırma harcı miktarının duvar yüzeyinde oluşturduğu kalınlık azalacağı için daha iyi bir dübel tespit özelliği sağlanır. Yüzeyde yapışmayı önleyici herhangi bir kaplama varsa kaldırılmalıdır. Yüzey tutuculuğunu artırmak ve levhaların sağlıklı yapışmalarını sağlamak için uygulamanın yapılacağı XPS levhalarının yüzeyine yapıştırma harcından astar sürülmesi tavsiye olunur.

 

Başlangıç Profili Yerleştirilmesi
Seçilen XPS levha kalınlığına uygun ölçülerde subasman profili, ilk kat döşeme seviyesinin 20cm. alt kısmına özel dübeli ile tespit edilir.

Terazisine alınan yüzeyin eğriliğine uygun olarak subasman profili  ile yüzey arasındaki boşluklar, farklı kalınlıklardaki plastik takozlar ile gönyesine alınır. 

 Subasman profilinin düzgün tespit edilmesi, levhaların sağlıklı ve dengeli bir şekilde uygulanması için önem taşır.

BEYPAN XPS Isı Yalıtım Levhalarının Yapıştırılması

Uygulama yüzeyinin eğriliği bir sıva ile giderildikten sonra, yüzey özelliklerine uygun mineral veya akrilik esaslı bir yapıştırıcı seçilir.

 • Noktasal ve Şerit Yapıştırma
  Yapıştırma harcı XPS levha  yüzeyinin tümüne kenarları boyunca noktasal olarak sürülür. Yapıştırıcının XPS levhalarının arkasına en az % 40 oranında temas etmiş olmasına dikkat edilmelidir.Yaklaşık m2’ye 4-5 kg yapıştırma harcı gelecek şekilde,levha birleşim derzlerine sıva taşmayacak şekilde yapıştırma harcı levhaya uygulanır.
 • Taraklı Mala ile Sürekli Yapıştırma
  Eğri olmayan çok düzgün cephelerde 10x10 mm. ölçülerinde taraklı mala ile uygulama yapılabilir. Yapıştırma harcı XPS levhaların arka  yüzeyinin tümüne taraklı mala ile sürekli bir şekilde sürülür.

Her iki uygulama yönteminde de levha kenarlarına yapıştırma harcının taşmamasına dikkat edilmeli, böyle bir durumda levha kenarları mutlaka temizlenmelidir.

BEYPAN XPS Isı Yalıtım Levhalarının Yerleştirilmesi
Yapıştırma harcı uygulanmış XPS levhaları, su basman profiline oturtularak levhalar arasında boşluk kalmayacak ve binileri birleştirilecek şekilde hafifçe kaydırılıp duvara yapıştırılır. Levhalar arasında kot farkı oluşmaması için yapıştırma harcı kurumadan bir mastar yardımıyla levhalar gönyesine alınır.

BEYPAN XPS Isı Yalıtım Levhalarının Dübellenmesi
Yapıştırma işlemine ilaveten XPS levhalarının sürekliliğini ve performansını uzun ömürlü bir şekilde sürdürmesi için mekanik bağlantı elemanlarına ihtiyaç duyulur. Dübelleme, yapıştırma işleminden 24 saat sonra, yapının yüksekliği ve yüzey özelliklerine göre tarif edilmiş uzunlukta, sayıda ve tipte dübel uygulanmalıdır.

Yapıştırılmış XPS levhaların üzerine dübel başlığının tam olarak yerleştirilmesi için hava başlığı açılır. Alt yüzeye sabitlenecek dübel uzunluğundan 1 cm derin olacak şekilde matkapla delik açılarak dübel yerleştirilir. Matkap çapları açılacak dübel çapıyla aynı seçilmelidir. Betonarme zeminlerde plastik çivili dübel kullanma durumunda matkap çapı, dübel çapından 1 mm. daha geniş seçilebilir.

Köşe Profillerinin Uygulanması

Bina cephesi, kenar ve köşeleri ve kapı, pencere bölümlerinin kenar ve köşe bölümleri cephede en fazla mekanik zorlanma ve sonucunda kaplamalarda çatlama riski ile karşı karşıya bulunan bölümlerdir. Bu bölümlerde düzgün ve dayanıklı bir detay oluşturmak için yapıda uygun şekilde fileli PVC profiller kullanılmalıdır.

Sıva Katlarının Oluşturulması
İlk kat sıva, yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra uygulanmalıdır. İlk kat sıva XPS levhaları üzerine çelik mala yardımıyla uygulanır. Homojen bir kalınlık elde etmek için 3x3 mm. ebatlarında bir taraklı mala yardımıyla ilk kat sıva uygulanır. İlk kat sıvayı hemen takiben, donatı filesi ilk kat sıvanın üzerine yukarıdan aşağı doğru harç içerisine eşit şekilde hafifçe gömülerek yerleştirilir.

Donatı filesinde sürekli bir performans elde etmek için ek yerlerinde 10 cm. birbiri üzerine bindirilmelidir.

İkinci kat sıva uygulaması yapılmadan önce ilk kat uygulamanın üzerinden en az 6 saat geçmelidir. 

Oluşabilecek çatlakların önlenmesi için her katta 2 mm. sıva uygulaması yapılmalıdır. Sıva kalınlığının iki katta toplamda 4 mm.'den az olması da çok olması da uygun değildir.

 Mekanik Dayanımı Yüksek Alt Katman
Yapılarda ilk kat seviyelerinde (1 m. - 1.20 m.) darbelere karşı dayanıklı bir ısı yalıtım sistemi oluşturmak için, kendinden paspaylı çelik hasır donatılı kalın sıvalı bir sistem uygulanır. Bu seviyede kullanılacak XPS levhaları diğer levhalara göre 1 cm daha ince olmalıdır. XPS levhaları üzerine çelik hasır donatı yerleştirilir ve mekanik olarak alt katmana dübellenir. Geleneksel veya hazır bir sıva çelik tel üzerine uygulanır ve üst kat XPS levhası ile hem yüz olacak şekilde üst kat XPS levhaları üzerine yapılan fileli ince sıva sistemi ile tüm cephe tamamlanır.

Son Kat Dekoratif Kaplamanın Oluşturulması
Son kat mineral veya akrilik esaslı dekoratif kaplamaların uygulanması aşamasında, alt kat sıvanın tamamen kurumasına ve hava koşullarının uygun olmasına dikkat edilmelidir. Son kat kaplamaların uygulanması esnasında olumsuz (şiddetli rüzgar ve yüksek ısı) hava koşullarından dolayı çabuk kuruması engellenmelidir.

Geniş yüzeylerde açık renkler ve uygun kalınlıkta kaplamalar uygulanmalıdır. Geniş cephelerde ara vermeden ve yeterli eleman bulundurularak uygulama yapılmalıdır. Aksi durumda, birleşim yerlerinde istenmeyen izler kalabilir. Cephede zorunlu bitiş gereken noktalarda (kat araları vs.) koruyucu bir bant ile mutlaka sınırları belirlenerek uygulama yapılmalıdır. Akrilik esaslı kaplamalar kendinden renklidir, mineral esaslı kaplamalar beyaz bitişli olduğundan isteğe uygun ve solvent içermeyen bir dış kaplamayla boyanarak tamamlanır. Sıva katının kumasını takiben 4-7gün sonra astar uygulaması yapılır. Mineral veya akrilik esaslı dekoratif kaplama mala yardımıyla yüzeye uygulanır. Uygulanacak kalınlık sıva tiplerine göre değişmektedir.

Kaplamalar henüz kurumadan, plastik bir mala ile yüzeyinde perdahlanarak tekstür oluşturulur. Mineral esaslı beyaz bitişlerde, kuruduktan sonra son kat boya ile boyanmalıdır.

Duvarlarda Dıştan Isı Yalıtımı (MANTOLAMA) Uygulamalarında Ekstrude Polistren Levha (XPS) Kullanımının Avantajları:

 • Boyutsal Kararlılık açısından cephe ugulamalarında uzun vadede dayanıklı ve stabildir.
 • Bünyesine su emmemesi sayesinde uygulama sırasında oluşabilecek işçilik hatalarından etkilenmez.
 • Kapalı gözenekli olması ve homojen hücre yapısı sayesinde sürekli ve yüksek ısı yalıtım performansı sağlar.
 • Yüksek basma dayanımı sayesinde yatay yüklere dayanım özelliği.
 • Çürümez, ufalanmaz.
 • Optimum çekme mukavemeti ile üzerine uygulanan sıva ile maksimum aderansı sağlar.
 • Optimum su buharı geçirgenlik direnci ile duvar kesitinde gerekli buhar geçişine izin verir.
 • Pürüzlü yüzey dokusu sayesinde,sıva aderansı maksimum düzeydedir.
 • Uygulama esnasında kolay işlenebilir, kesilen levhalar fire vermeden kullanılabilir.
 • Kolay ve çabuk işlenebilirliği ve fiziksel özellikleri sayesinde hemen hemen bütün hava şartlarında uygulanabilir.